ABRAZYVO VALYMO ĮRENGINIAI

Abrazyvinio smėliavimo metu, naudojant daukartinio panaudojimo abrazyvus, būtina juos išvalyti nuo dulkių, valomo paviršiaus nuolaužų ir kitų nešvarumų. Teisingai išvalytas abrazyvas tarnaus ilgiau, o dulkėtumas smėliavimo kameroje bus kur kas mažesnis.

Abrazyvų valymo įrengimus galima suskirstyti į dvi grupes. Tai VAKUUMINĖS ir MECHANINĖS abrazyvų valymo sistemos. Trumpai pristatysime jų sandarą ir veikimo principus.

VAKUUMINĖS abrazyvų valymo sitemos yra sudarytos iš vakuuma sukuriančio ciklono, abrazyvo valymo bunkerių su integruotu abrazyvo sietu ir dulkių nutraukimo sistema.

Vakuuminės sitemos darbo principas yra labai paprastas. Vakuuma sukuria galingo elektros variklio sukamas ciklonas. Abrazyvinio smėliavimo metu nukritusį abrazyvą ant žemės susiurbiame vakuumo pagalba. Abrazyvas keliauja į valymo bunkerį, kuris sumontuotas ant smėliasrovės viršaus. Atsimušęs į sietą, kuris sulaiko stambias nuolaužas ir šiūkšles, abrazyvas krenta į smėliasrovę. Dulkės ir kiti lengvi nešvarumai įtraukiami į dulkių nutraukimo sistemą. Čia patekęs oras išvalomas ir išmetamas į aplinką. Dulkių emisija išmetame ore būną ne didesnė nei 5 mg/m3.

Šias sitemas galima prijungti prie abrazyvo surinkimo bunkerio grindyse arba naudoti abrazyvo surinkimui kaip vakuuminį siurblį.

MECHANINĖS abrazyvų valymo sistemos sudarytos iš sudėtingesnių komponentų. Tai kibirinis elevatorius, abrazyvo valymo įrenginys ir sandėliavimo bunkeris.

Abrazyvinio smėliavimo metu abrazyvas turi būti surinktas į grindyse įmontuotą surinkimo bunkerį. Iš čia abrazyvas keliauja į kibirinį elevatorių. Šis kelia abrazyvą į kelių metrų aukštį ir „beria" į valymo įrenginį. Valymo įrenginys- tai būgninis sietas, kuris sukdamasis išsijoją abrazyvą, atskiria stambias dalis ir šiukšles. Toliau abrazyvas byra žemyn ir sudaro vadinama kaskadą. Šioje vietoje vakuumas (papildoma įranga arba  vėdinimo sistemos atšaka) nutraukia dulkes ir kitus lengvus nešvarumus. Išvalytas abrazyvas krenta į sandėliavimo bunkerį. Šie bunkeriai turi vieną ir daugiau išėjimų į smėliasroves (priklauso nuo modelio). Per šiuos išėjimus abrazyvas patenka į smėliasroves.

Dėl detalesnės informacijos susisiekite su mumis.